Angažirana umjetnost

Kad svojim djelom želim mijenjati stavove, predrasude, uvriježena mišljenja…, i kada me neka životna situacija na to potakne, tada radim ovakve radove.